Roadmap

3D Amsterdam groeit richting een platform waarop steeds meer informatie ontsloten en in 3D aangeboden wordt. Een platform waarmee de stad interactief beleefd kan worden en waarmee communicatie en participatie steeds makkelijker worden gemaakt.

Dit doen wij door middel van het toevoegen van functionaliteiten. Deze worden ontwikkeld op basis van de vraag van een bepaald moment of komen voort uit projecten die gebruik maken van het 3d.amsterdam.nl en hier zelfstandig functionaliteiten aan toevoegen.

Voor de komende tijd willen we de volgende onderdelen ontwikkelen:

  • Verbeteren interactie en user interface
  • Toevoegen van bezonningsmogelijkheid
  • Toevoegen van eigen modellen wordt mogelijk gemaakt
  • Functionaliteit voor het delen van scenes
  • Vergroten van de herkenbaarheid van gebouwen en stedelijke objecten
  • Verbeteren geometrische kwaliteit en actualiteit
  • Toevoegen van handmatig gemodelleerde markante gebouwen
  • Toevoegen van objecten in de openbare ruimte; het aankleden van de stad
  • Toevoegen van informatie van de ondergrond (bodemstructuur, kabels & leidingen e.d.)
  • Downloaden van (delen van) het 3D model